Zuilen en Pilasters

IMG_1760.jpg

Hier staan twee pilasters in de werkplaats, de eerste van een heel stel. Pilasters zijn platte zuilen die tegen een muur staan. Zo gauw een zuil tegen een muur aan staat neemt hij de eigen-schappen van de muur aan: hij wordt plat. Tenminste, dat deel dat parallel aan de muur loopt. Maar de zijkanten van de pilaster, dat waarmee hij uitsteekt uit het vlak van de muur, die blijven nog zuilvormig. Dus met de verjonging naar boven die alle zuilen hebben. Bovendien verjongen deze op de foto ook een beetje naar onderen, de dikste plek is op ongeveer een derde vanaf beneden. Vergelijk ze anders even met de zuilen van 4 Juli 2004, een heel stuk terug in het nieuws.

Nu wilde de klant graag heel strakke pilasters, dus de vlakken van de schachtenontmoeten elkaar in verstek, dus de naad zit op de hoek. Heel precies werken dus. En het verstek tussen gewelfd en vlak is niet simpel!

Hier zijn de zuilen die we al eerder hadden gemaakt. Jammer, de kapitelen waren niet voor ons. En wat zijn ze mooi gesneden!

Hier is nog iets heel speciaals aan de hand. De zuilen dienen meteen als sponning voor het glas. Een flink deel staat dus buiten. Dat buitendeel is van steen. Dat buitendeel en het binnendeel, mijn hout dus, moeten precies aansluiten. Héél precies maatwerk dus. En, eerst hele zuilen draaien en dan voorzichtig doorzagen in halven en kwarten.

Grappig hoe deze villa inhaakt op de bouwstijl van classicistische buitenhuizen in de zeventiende en achttiende eeuw.

Dhr. Hienkes is een van de zeer weinigen die zoiets ontwerpt, en Woudenberg is een van de zeer weinigen die zoiets aandurft om te bouwen.


IMG_1797.jpg

Kijk, dat is nou handig.  Mijn leerling Nico staat er naast, dan zie je meteen de schaal.

Je kunt hier ook weer mooi die bolling zien in de zijkant van de pilaster, terwijl de voorkant gewoon vlak is.

Ik heb een beetje vals gespeeld: de pilasters zijn van massief hout in de profielen, maar de schach-ten zijn van multiplex. Dat moest wel om die flauwe bollingen te maken en sterk te zijn. Bovendien werkt multiplex bijna niet, en daarmee voorkom je veel problemen. 

De vloer moet nog worden aangebracht, vandaar de “zwevende” voeten.

In die naden van boven naar beneden komt nog glas. Net als op de andere foto dienen de zuilen en pilasters ook hier weer als sponning voor het glas.Write here...